Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest biuro pensjonatu.
Doba w pensjonacie trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

Należność za pobyt w pensjonacie pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Pensjonat nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu, wyżywienia lub usługi.

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku.

Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.

Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do biura do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 10.00 – 16.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 16.00 za całą dobę.

Osoby niezameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju w godzinach 9.00-21.00.

Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.

Pensjonat świadczy usługi noclegowe i gastronomiczne zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich do biura. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody biura pensjonatu. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.

Spożywanie posiłków odbywa się na jadalni, w ustalonych przez gosci godzinach .

Właściciel pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking pensjonatu jest bezpłatny, niestrzeżony.

Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł za dobę. Klient pensjonatu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować
 wszelkie  środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom pensjonatu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie.

W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.

W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach pensjonatowych grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju.
Nie dotyczy to ładowarek, suszarek do włosów i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach - kara za palenie tytoniu na terenie obiektu 150zł za odświeżenie pomieszczenia.

Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

W przypadku naruszenia postanowień regulaminu pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pensjonatu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.

Biuro wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Należy go, zatem zawsze zostawiać w recepcji przy opuszczaniu pensjonatu. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50,00 PLN.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju pensjonatowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji pensjonat przechowa przedmioty przez miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.osrodeklissa.com.pl, w drodze powieszenia na tablicy informacyjnej umieszczonej w holu biura obiektu oraz w informatorach znajdujących się na każdym piętrze pensjonatu.

Rezerwacja pobytu oznacza akceptację regulaminu.
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli oraz kierownictwo pensjonatu.


Życzymy Państwu miłego pobytu.